ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»టీచింగ్ అసోసియేట్
పోస్టులు- 01
»»జీతం :
49000/-
»»»అర్హతలు :
బ్యాచ్ లర్ డిగ్రీ ఇన్ అగ్రికల్చర్,మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఆగ్రోనామీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.


»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
03/06/2023
Time:11Am
»»»ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
అగ్రికల్చరల్ కాలేజ్, బాపట్ల


You may also like...