గ్రామీణ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, క్లర్క్, మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన

గ్రామీణ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 3 రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.

»»»పరీక్ష తేదీలు :


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :


దరఖాస్తులు 01.06.2023 నుండి 21.06.2023

»»సెలక్షన్ విధానం :

ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.


You may also like...