జిల్లాలో 26 ఉద్యోగాల భర్తీకి సూపర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల, 7 రకాల పోస్టులు, సొంత జిల్లా పోస్టింగ్You may also like...