కొలువుల జాతర, విద్య శాఖలో భారీగా 544 ఉద్యోగాలు,19 రకాల పోస్టులు,జిల్లాలో ఖాళీలు

కొలువుల జాతర విద్యా శాఖలో 544 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటీస్ విడుదల ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 19 రకాల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క విభాగంలో ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలు పూర్తిగా తెలుపుతూ అఫీషియల్ గా ఖాళీల వివరాలతో నోటీస్ విడుదల చేశారు వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు క్రింద తెలుపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.

౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼

౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼

౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼

You may also like...