ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జిల్లాలోని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు అర్హత గల అభ్యర్థులు వయస్సు అర్హతలు అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది పూర్తి నోటిఫికేషన్ చూసి ఆసక్తి ఉంటే ఇంటర్వ్యూ కి హాజరు కాగలరు.

౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼౼

You may also like...