ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ అయితే నెలకు 49000 వేలు జీతం, OFFICIAL NOTIFICATION,డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ, కాంపిటీషన్ తక్కువ

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ అయితే నెలకు 49000 వేలు జీతం, ఈ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేదు. కేవలం ఇంటర్ ఆధారంగా సెలక్షన్ ఉంటుంది .అతి తక్కువ పోటీతోనే ఉద్యోగం పొందే ఒక చక్కటి అవకాశం .పూర్తి వివరాలు నోటిఫికేషన్ లో ఉన్నవి చూడండి.

ఈ వారంలో విడుదలైన నోటిఫికేషన్ రాబోయే నోటిఫికేషన్ల స్ఫూర్తి వివరాలు రెండవ ఉన్న పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది

You may also like...