నీటి పారుదల శాఖలో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్, అన్ని జిల్లాల వారికి చాన్స్ OFFICIAL NOTIFICATION OUT

నీటి పారుదల శాఖలో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్, అన్ని జిల్లాల వారికి చాన్స్ (OFFICIAL NOTIFICATION OUT). ఈ ఉద్యోగాల ద్వారా అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు పూర్తి నోటిఫికేషన్ వివరాలు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో ఉన్నవి.

Applications are invited Online from qualified applicants through the proforma Application to
be made available on Commission’s website (https://www.tspsc.gov.in) to the post of
Various Non-Gazetted Categories of Posts in Ground Water Department in the State
of Telangana..

NUMBER OF VACANCIES:

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

IMPORTANT DATES:

i) Submission of ONLINE applications starts from Dt. 07/12/2022.
ii) Last date and time for submission of ONLINE applications is upto 5.00 PM on 28/12/2022.
The payment of Fee will be accepted upto 5:00 P.M of last date for submission.

AGE:

The candidates should possess Minimum 18 years & Maximum 44 years. The age is
reckoned as on 01/07/2022 (Rule-12(1)(a)(v) of State and Subordinate Service Rules).

You may also like...