ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ రకాల ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, కౌన్సిలర్ & ఇతర ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలు కాంట్రాక్టు విధానంలో భర్తీ చేస్తున్నారు పూర్తి వివరాలు క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో & డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో ఉన్నవి చూడగలరు .

Name of the Post1.డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్
2. కౌన్సిలర్
Number of Vacancies
Educational Qualifications డిగ్రీ
Salary1.డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్-10,000/-
2. కౌన్సిలర్-12,500/-
Examination Processమెరిట్
Selection Processకాంట్రాక్టు పద్దతిలో
Important Dates
Starting Date
Last Date 08.12.2022
AGE 18-42 సం!!రాలు

You may also like...