ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు .

You may also like...