ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విద్యా శాఖలో నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విద్యాశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రెండు రకాల ఉద్యోగాలను రెగ్యులర్ విధానంలో భర్తీ చేస్తున్నారు పూర్తి సమాచారం డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో ఉంది

You may also like...