ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2500 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 13 జిల్లాల్లో వివిధ రకాల ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ప్రతి జిల్లా కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో ఉంది .ఒకసారి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి పూర్తి వివరాలు చూడండి.

You may also like...