రెవిన్యూ శాఖల్లో భారీగా ఉద్యోగాలు పోస్టులు 3000 కి పైగా OFFICIAL ANNOUNCEMENT ABOUT VACANCIES

NOTE:రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలు విడుదల చేయడం జరిగింది.ఇంకా అఫీషియల్ గా నోటిఫికేషన్ విడుదల కాలేదు గమనించగలరు.నోటిఫికేషన్ విడుదల అయినతరువాత ఈ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది..

రెవిన్యూ శాఖలో భారీగా ఉద్యోగ ఖాళీలు పూర్తి వివరాలు

You may also like...