ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా కోర్ట్ కో ఆర్డినేటర్ నోటిఫికేషన్

Latest Andhra Pradesh Job Notification 2022 in Telugu

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జిల్లా కోర్ట్ లీగల్ సర్వీస్ సంస్థ ద్వారా వివిధ రంగాల్లో వివిధ రకాల నుంచి దరఖాస్తులను కోరుకుంటున్నారు.

» విద్య అర్హత  : కంప్యూటర్ లో PGDCA/DCA హయ్యర్ గ్రేడ్

»దరఖాస్తు విధానం :

»దరఖాస్తులకు చివరి తేది : 2022, మార్చి 15.

who want to download this Notification & Application Link

Click on the link given below

———————————————————————-

———————————————————————-

You may also like...