కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజ్ 2021

ఈరోజు జరిగిన ఆస్ట్రేలియా & ఇండియా రెండో టెస్టులో రెండో ఇన్నింగ్స్ లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వ్యక్తి ఎవరు ?

ఎ.రీషబ్ పంత్

బి.గిల్

సి.పూజర్

Answer:బి .గిల్ (91)

You may also like...