ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని జిల్లాలో 150 ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న 150 ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అనుగుణంగా ప్రతి పాదనలు పంపాలని అధికారులు తెలపడం జరిగింది. అందువల్ల త్వరలోనే ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ కి నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆఫీషల్ వెబ్సైట్ చూస్తూ ఉండండి.

మొత్తం పోస్టులు :

150

పోస్టులు:

ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు

అర్హతలు:

10th, ఇంటర్,డిగ్రీ

జాబ్ లొకేషన్:

కర్నూలు

వయస్సు:

Will be updated soon

అప్లికేషన్ విధానం:

Will be updated soon

You may also like...